Kurumsal

Kurumsal

2000 yılından bu yana İsviçre’de faaliyet gösterilen hizmet sektörü, turizm, havalimani işletmeciliği, otomotiv, inşaat ve gastronomi alanında, kazanılan tecrübeler ve ticari faaliyetlerin, birikimlerin 2019 yılında şirketlerin tamamının holding bünyesinde birleştirilmesine ve kurumsal bir yapı oluşturulmasına karar verilerek HOSCH Holding kurulmuştur.

HOSCH Holding, şirketinin kurumsal stratejisi; İsvicre’de olduğu kadar Avrupa’da da edindiği tecrübe ve uzmanlığı sentezleyerek kalkınmayı, gelişimi ve endüstriyel yönelimleri gözetmek, kar potansiyeli yüksek olan ticari sektörlere yatırım yapmayı amaç edinmek, hedeflenen süreler dahilinde sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme gerçekleştirmektir.
Bağlı ortaklıklarının tamamını; operasyon yönetimi, kurumsal yönetim ve finansman bakımından destekleyen bir şirket olarak; ortakları ve personellerinin geniş yelpazeli uzmanlık ve tecrübe alanları sayesinde birçok farklı iş koluyla ilgilenirken sürdürülebilir fayda ve kurumsal sorumluluk odaklı çalışma sistematiğinden de ödün vermemeyi başarmıştır.

HOSCH Holding, her zaman olduğu gibi ileride de kalite, değer, hizmet ve mükemmeliyet prensiplerine dayanan iş portföyüne yeni iş alanları entegre etmeyi misyon edinmektedir.